Članovi  
063 8386 904

Članovi i događanja

Predsednica udruženja

Slavica Jurišić

Rođena 13.02.1984. godine u Baču. Osnovnu školu „Vuk Stefanović Karadžić“ završila u Baču. Srednju školu u Odžacima - Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ – opšti smer.

Na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu diplomirala na smeru - ratarstvo i povrtarstvo i stekla zvanje Diplomirani inženjer polјoprivrede, diplomski rad na temu: „Ispitivanje klijavosti semena kukuruza“.

Master akademske studije završila na na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, studijski program Organska polјoprivreda. Master rad na temu: „Zasnivanje lucerke u združenoj setvi sa strnim žitima u organskoj proizvodnji“.

Na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu upisala doktorske akademske studije, Agronomija (tema doktorske disertacije "Uticaj pesticida na pčele i kontaminaciju pčelinjih proizvoda").

Od 2019. Godine zaposlena u Erasem Seeds u Novom Sadu.

Predsednica OPŠTINSKOG UDRUŽENјA PČELARA „Mostonga“ Bač od 2018.

Spisak članova za 2022

 • Opačić Radomir
 • Lekić Tomislav
 • Krčmar Milan
 • Korić Emil
 • Ikač Boris (dete)
 • Stupar Nebojša
 • Vulin Drago
 • Barašin Milan
 • Sosa Vladimir
 • Sosa Emilija
 • Šebić Milan
 • Jurišić Željko
 • Jurišić Slavica
 • Jurišić Dobrivoj
 • Rađenović Zoran
 • Maksimović Radič
 • Vukadinović Jovan
 • Latinović Milorad
 • Stojanović Boro
 • Ikač Miloš
 • Gašparovski Jozef
 • Novaković Predrag
 • Stojaković Zoran
 • Latiško Dragan
 • Vulin Mirko
 • Kolar Zdenko

 

 •  Beatović Rade
 • Vlajić Zdravko 
 • Vlajić Mie
 • Đorić Spiro
 • Siniša Agbaba
 • Vujnović Zoran
 • Javornik Juraj
 • Dundović Milan
 • Levnaić Nikola
 • Bartulov Ivan
 • Delić Miroslav
 • Đaković Starhinja 
 • Demirović Safet

 • Kojadinović Vladimir
 • Palm Davor
 • Kordić Milosava
 • Pilipović Ljiljana
 • Palić Nenad
 • Ćeran Stevan

 

Pčele oprašivanjem pospešuju rodnost našeg voća